Beleid Scouting Ragay Redoz

Privacy beleid Scouting

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op

www.scouting.nl/privacy

Gedragscode Scouting Nederland 

Scouting Ragay Redoz vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode.

Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Wij maken gebruik van de gedragscode van scouting Nederland. Deze is hier te downloaden en hier online in te zien: www.scouting.nl/gedragscode

Vertrouwens contact persoon

Als Scoutingorganisatie hebben wij twee contact personen waarmee je in vertrouwen kan praten. Deze persoon is er voor de jeugdleden, ouders, leiding en overige leden.

Bij onze verenging zijn dit Maaike Wiersema & Gert-Jan Kroon.

Email: maaike.wiersema@ragayredoz.nl  of gert-jan.kroon@ragayredoz.nl
Je kan Annet altijd een mailtje sturen met je telefoonnummer om je terug te bellen.