Contributie

Kosten lidmaatschap

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op Scouting kunnen en daarom houden we de contributie laag.

Bevers (tot 7-8 jaar) € 29,00 per kwartaal
Speltakken (tot 18 jaar) € 52,50 per kwartaal.

Hoe kan het zo voordelig?

Wij kunnen de contributie laag houden doordat we onze huisvesting en de aanschaf van spelmaterialen betalen uit de inkomsten van de verhuur van ons terrein en clubhuizen aan andere Scouting- en jeugdverenigingen.

 

Wanneer betaal je de contributie?

Wij zullen we de jaarlijkse contributie afschrijven van je rekening op:

  • 1 oktober
  • 1 januari
  • 1 april
  • 1 juli

Eigen bijdrage kampen

Deze contributiebedragen zijn inclusief een groot deel van de kosten voor het zomerkamp. Voor weekend kampjes en het zomerkamp is een bijdrage verschuldigd van € 5,00 per persoon per nacht.

Explorer zomerkamp kost extra

Doordat de Explorers langer op zomerkamp gaan en hogere reiskosten hebben, is een extra bijdrage noodzakelijk. Daarnaast verdienen zij door klussen (helpen op Koningsdag en dergelijke) extra geld voor het zomerkamp. De Bevers en de Stam gaan niet op zomerkamp.

De contributie wordt niet verlaagd als uw zoon of dochter niet meegaat op zomerkamp. Voor de eigen bijdrage voor de Explorers voor het zomerkamp geldt dat deze in principe verschuldigd is vanaf het moment van opgave.

Hoe betaal ik de contributie?

Wij innen de contributie via automatische incasso. Op deze manier hoef je niet zelf iedere maand de contributie te betalen, maar de contributie wordt automatisch aan het begin van een nieuw kwartaal afgeschreven zolang je zoon of dochter staat ingeschreven. Via het inschrijfformulier geef je toestemming om de contributie te innen.

Met vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Christiaan Couperus (penningmeester@ragayredoz.nl ).

Beëindigen lidmaatschap

 

De beëindiging van het lidmaatschap dient digitaal te gebeuren. Over de reeds aangevangen betaaltermijn vindt geen restitutie van de contributie plaats. Hoe moet u opzeggen?
  1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte
  2. Zeg het lidmaatschap formeel op via de knop “Opzeggen lidmaatschap” op deze pagina.
    Je kunt het lidmaatschap per einde van elk kwartaal opzeggen.