Inschrijven

Door het invullen en versturen van dit formulier geef je toestemming aan Scouting Ragay Redoz (Strokelweg 4, 3847 LR in Harderwijk) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven voor de contributie zolang je kind lid is van Scouting Ragay Redoz.

Als je kind geen lid meer is stopt de automatische incasso. Je informeert eerst de leiding van de speltak. Daarna kun je via onze website het lidmaatschap formeel opzeggen en vanaf de volgende maand wordt geen contributie meer geïncasseerd.

Als je het niet eens bent met een afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank en vraag je bank naar de voorwaarden.

""
1
Registratie formulier
Geslacht
Automatische incasso contributie

Naam Incassant : Scouting Ragay Redoz Incassant ID: NL97ZZZ410351180000 Kenmerk en reden machtiging:  Contributie Scouting

Ondertekening : Door het invullen en terugsturen ga ik akkoord met de automatische incasso van de contributie van mijn zoon / dochter. Let op! De automatische incasso stopt in het kwartaal nadat uw zoon/dochter via onze website is uitgeschreven.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder